ขับรถนาย

พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง สำหรับ

  • ผู้บริหารชาวต่างชาติ : ญี่ปุ่น , แถบตะวันตก (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หลายระดับ)
  • ผู้บริหารชาวไทย : ผู้บริหารผู้ชาย , ผู้บริหารผู้หญิง 
       - พนักงานขับรถส่วนกลาง (Pool Service)
  • บริการเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  • บริการผู้มาติดต่อ
  • พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า(Valet Parking)
  • พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
  • รถบรรทุก 4 ล้อ

บริการจัดส่งพนักงานขับรถผู้บริหาร คนดูแลสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานบัญชี-ธุรการ เสมียน พนักงานขาย ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการคัดสรร มาเป็นอย่างดี