ดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้

บริการดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

·        ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

·        ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด

·        ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

·        ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต

·        ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ

·        ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ

·        ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน

·        ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

·        ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

·        ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู

·        ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

·        ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและมีใจรักในงานการบริบาล และบริการผ่านการ ตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรี

หน้าที่โดยสังเขป

 

  1. ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุ
  2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ
  3. ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้สูงอายุ
  4. ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
  5. ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
  6. ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
  7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้สูงอายุ
  8. ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุเช่นพาผู้สูงอายุเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายรวมไปถึงการนวดผ่อนคลายเป็นต้น
  9. ทำอาหารให้ผู้สูงอายุได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาหรือให้ออกซิเจนหรือฉีดอินซูลินให้ผู้สูงอายุ