บ้านพักคนชรา,

 บริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ คนดูแลผู้สูงอายุ

สถานดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ  ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุให้กับคนที่คุณรัก
เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได้
 
คลินิกกายภาพบำบัด เพื่อรักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย ของผู้สูงอายุ
เพื่อชะลอการเกิดโรค และฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุด
สามารถทำธาราบำบัด เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว เพื่มความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุ
 
ศูนย์ดูแล ด้านจิตใจ ของผู้สูงอายุ ลดความเครียด และความเศร้า 
สร้างสังคมใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ได้มีเพื่อน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ให้มีความสุขในทุกๆวันของชีวิต
 
 มีบริการดูแล แบบ เช้าไป เย็นกลับ เหมาะสำหรับลูกหลานที่ต้องทำงานในเวลากลางวัน 
ปลอดภัยมีคนดูแลช่วงทำงาน ฟื้นฟูร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูจิตใจด้วยเพื่อนวัยเดียวกัน ในราคาถูกกว่าจ้างผู้ดูแลที่บ้าน
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรามีแพทย์อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง

ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และเครื่องมือมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยจัดหาบุคคลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราให้บริการรวดเร็ว ตั้งแต่การนัดสัมภาษณ์ ตลอดจนบริการจัดส่งผู้ดูแลถึงท่าน ผู้ดูแลมีประวัติดีมีการเก็บประวัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกราย

​ผู้จ้างสามารถสัมภาษณ์กับผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ก่อนจะจ้างงาน พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุของเราผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การทำงานทุกคน ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดี