อัตราค่าบริการ

                อัตตราค่าแรงเงินเดือนของพนักงานตำแหน่งต่าง        

อัตราค่าบริการของแต่ละตำแหน่งหน้าที่

ค่าบริการพนักงานทำความสะอาด

- พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย พนักงานทำความสะอาด ค่าจ้าง 10,500 - 12,000 (ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา)

 

ค่าบริการพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและพี่เลี้ยงเด็กโตเจริญวัย

- พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน ค่าจ้าง 12,000 -15000บาท ต่อเดือน

- พี่เลี้ยงเด็ก ช่วงระหว่าง ทารกแรกเกิด ถึง 10 เดือน ค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน

- พี่เลี้ยงเด็กโตตั่งแต่ 1 ขวบขึ้นไป ค่าจ้าง 12,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน

- ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล 17,000-20,000 บาท

 

ค่าบริการแม่บ้านพัก, แม่บ้านประจำ และแม่บ้านไปกลับ

- แม่บ้านทำงานบ้านพักประจำ ค่าจ้าง 10,000 - 12,000 บาท ต่อเดือน

-แม่บานกึ่งทำอาหาร 13,000-17,000 บาท

- แม่บ้านทำงานไป-กลับ เช้า-เย็น ค่าจ้างขึ้นอยู่กับวันและเวลาทำงาน (ตามแต่ตกลงกัน)

- แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงาน ค่าจ้าง  12,000 บาท ต่อเดือน

- แม่ครัวทำอาหาร 15,000 - 20,000 บาท ประเมิณราคา, ความสามารถ, การทำอาหาร

 

ค่าบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ

- ดูแลอยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้ ค่าจ้าง 11,000 - 14,000 บาท ต่อเดือน

- ดูแลคนป่ายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ค่าจ้าง 15,000 - 17,000 บาท ต่อเดือน

- ฟิต-ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง ค่าจ้าง 17,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน

- ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล ค่าจ้าง 18,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน

 

*** พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากท่านประสงค์ให้พนักงานทำในวันหยุดให้ตกลงค่าจ้าง จ่ายตรงเป็นโอทีกับพนักงาน

*** ราคาจ้างทุกตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและสภาพงาน