เงื่อนไขเพิ่มเติมวันหยุดพนักงาน

 เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

  • เงื่อนไขเพิ่มเติม : พนักงานจะมีวันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วันต่อปี คือ 
  • วันที่ 31 ธันวาคม–1 มกราคม
  • 6 เมษายน, 13-15 เมษายน
  • 1 พฤษภาคม,วันแรงงาน ,10 วันวิสาขบูชา 
  • 11 กรกฏาคม  วันเข้าพรรษา
  • 12 สิงหาคมวันแม่แห่งาติ
  • 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
  • 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • 5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9