เทคนิคเลือก ของเล่นเด็ก ให้พัฒนาการลูกสมวัย

 เด็กอายุ 7 – 12 เดือน
เด็กวัยนี้เริ่มขยับกันแล้ว และพยายามที่จะยืน ฉะนั้นแล้วต้องเน้นที่เสริมด้านการเคลื่อนไหว
– ของเล่นที่เลียนคนและสิ่งของ เช่น ตุ๊กตารูปเด็ก หุ่นไม้ หุ่นพลาสติก รถยนต์พลาสติก และของเล่นที่เป็นน้ำ
– ของเล่นที่หล่นพื้นได้ เช่น ลูกบอล ลูกปัดขนาดใหญ่ ตุ๊กตาล้มลุก
– ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ เช่นลูกบอลขนาดใหญ่ ของเล่นนุ่มๆ ที่ลากไปมาได้
– ของเล่นที่ต้องต่อ ต้องสร้าง ต้องประกอบกัน

เด็กอายุ 1 ขวบ

วัยนี้ให้เขาเรียนรู้เรื่องคำ การเล่นกับเด็กคนอื่น แต่ก็ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วย
– หนังสือภาพ หรือภาพถ่ายที่เป็นภาพจริง
– ดนตรี นิทานสั้นๆ
– ของเล่นที่สร้างสรรค์ได้แต่ไม่อันตราย เช่น กระดาษ สีเทียน ปากกาที่ลบได้
– ของเล่นเสริมจินตนาการ เช่น ตุ๊กตาที่เปลี่ยนชุดได้ รถเข็นเด็ก โทรศัพท์ของเล่น ตุ๊กตาสัตว์พลาสติก รถไม้
– เกมตัวต่อ บล็อคไม้ กล่องลัง

เด็กอายุ 2 ขวบ
เด็กวัยนี้เรียนรู้เรื่องคำได้อย่างรวดเร็ว และเริ่มรู้ถึงภัยอันตรายต่างๆ และเป็นวัยที่ควรเน้นฝึกการขยับมือและนิ้ว
– ตัวต่อจิ๊กซอ (แต่จำนวนไม่เกิน 12 ชิ้น) การต่อบล็อคที่เน้นเรื่องขนาด สีสัน รูปทรง กลิ่น
– รถชนิดต่างๆ, เช็ตตัวต่อโครงสร้างอาคาร,ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องต่างๆในบ้าน
– แผ่นเพลงหรือดีวีดี ที่เน้นเรื่องของดนตรี
– ของเล่นเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น ลูกบอลขนาดเล็ก-ใหญ่ อุโมงค์ อุปกรณ์ให้ป่ายปีน ฆ้อน (ที่ล้วนนุ่มนิ่มไม่อันตราย)